TEKNOHEAT 400

  • Topcoat

Sikkerhedsdatablad

Tørstof ca. 50 % volumen
Total tørstofmasse ca. 640 g/l
Flygtige organiske stoffer (VOC) ca. 550 g/l
Glans Halvblank