TEKNODUR MIOX 9202-01

  • Produkt zabezpieczający przed korozją
  • Produkt dwuskładnikowy
  • Produkt rozpuszczalnikowy
  • Warstwa nawierzchniowa
Zawartość substancji stałych abt. 52 % obj.
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 420 g/l
Czas przydatności do stosowania 8 h (+23 °C)
Proporcja mieszania składników 12:1 objętościowo (Komp. A : Komp. B)
Utwardzacz Składnik B: TEKNODUR HARDENER 7500
Połysk Mat