TEKNODUR MIOX 9202-01

  • Korrosjonsbeskyttende
  • 2-komponent
  • Løsemiddelbasert
  • Topcoat
Tørrstoff ca. 52 % by volume
Flyktige organiske forbindelser (VOC) ca. 420 g/l
Pot life 8 h (+23 °C)
Blandingsforhold 12:1 by volume (comp. A : comp. B)
Herder Komp. B: TEKNODUR HARDENER 7500
Glans Matt