TEKNODUR MIOX 9202-01

  • Korrosioonikindel
  • 2-komponentne
  • Lahustipõhine
  • Pinnavärv
Kuivainesisaldus ca 52 mahu%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 420 g/l
Segu kasutusaeg 8 h (+23 °C)
Segamissuhe 12:1 mahuliselt (comp. A : comp. B)
Kõvendi Comp. B: TEKNODUR HARDENER 7500
Läige Matt