TEKNODUR COMBI 3560-92

Zawartość substancji stałych abt. 70 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 1160 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 280 g/l
Czas przydatności do stosowania 15min (+23 °C)
Proporcja mieszania składników 3:1 objętościowo (Komp. A : Komp. B)
Utwardzacz Składnik B: TEKNODUR HARDENER 7227
Połysk Półpołysk