TEKNODUR COMBI 3560-92

Tørstof ca. 70 % volumen
Total tørstofmasse ca. 1160 g/l
Flygtige organiske stoffer (VOC) ca. 280 g/l
Pot-life 15min (+23 °C)
Blandingsforhold 3:1 by volume (comp. A : comp. B)
Hærder Komp. B: TEKNODUR HARDENER 7227
Glans Halvblank