TEKNODUR 9202-10

  • Produkt zabezpieczający przed korozją
  • Warstwa nawierzchniowa
  • Produkt rozpuszczalnikowy
  • Produkt dwuskładnikowy

Karty Charakterystyki

Zawartość substancji stałych abt. 42 % obj.
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 520 g/l
Czas przydatności do stosowania 4 h (+23 °C)
Proporcja mieszania składników 10:1 objętościowo (Komp. A : Komp. B)
Utwardzacz Składnik B: TEKNODUR HARDENER 7500 lub TEKNODUR HARDENER 7255-10
Połysk Półpołysk