TEKNODUR 9202-10

  • Korrosioonikindel
  • Pinnavärv
  • Lahustipõhine
  • 2-komponentne
Kuivainesisaldus ca 42 mahu%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 520 g/l
Segu kasutusaeg 4 h (+23 °C)
Segamissuhe 10:1 mahuliselt (comp. A : comp. B)
Kõvendi Comp. B: TEKNODUR HARDENER 7500 või TEKNODUR HARDENER 7255-10
Läige Poolläikiv