TEKNOCOAT AQUA 2550-12

Zawartość substancji stałych abt. 40 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 610 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 50 g/l
Połysk Półmat
Aprobaty i certyfikaty Klasyfikacja M1