TEKNOCOAT AQUA 2550-12

Suha snov cca. 40 % na volumen
Skupna trdna masa cca. 610 g/l
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 50 g/l
Sijaj Polmat
Dovoljenja & certifikati Razred M1