TEKNOCOAT AQUA 2550-12

Volymtorrhalt ca. 40 %
Vikttorhalt ca. 610 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 50 g/l
Glans Halvmatt
Godkännanden & Certifikat M1-klassificering