PUUPOHJA

  • Produkt o specjalnej przyczepności
  • Produkt rozpuszczalnikowy

Podkład alkidowy do drewna, płyt wiórowych i podobnych powierzchni eksploatowanych na zewnątrz pomieszczeń.

Gruntowanie ścian zewnętrznych, drzwi itp. powierzchni drewnianych na zewnątrz, jeśli mają być malowane farbami akrylowymi, alkidowymi lub olejnymi.

Karty Techniczne

Karty Charakterystyki

Przygotowanie powierzchni

Niemalowane powierzchnie powinny być zabezpieczone tak szybko jak to możliwe. Powierzchnie oczyszczone z kurzu, zabrudzeń, odstających włókien i, jeśli zachodzi potrzeba, umyte za pomocą środka czyszczącego do elewacji RENSA FACADE. Powierzchnia zabezpieczona bezbarwnym środkiem do zabezpieczania drewna z serii WOODEX. Uprzednio malowane powierzchnie oczyszczone z luźnej i słabo przyczepnej powłoki oraz odstających włókien drewna i innych zanieczyszczeń. Następnie zmyte środkiem czyszczącym do elewacji RENSA FACADE. Powierzchnie zgniłe i zagrzybione wymienione na nowe. Surowe powierzchnie drewniane zagruntowane bezbarwnym środkiem do zabezpieczania drewna z serii WOODEX. Nakładać PUULPOHJA tylko na niezabezpieczone powierzchnie drewniane, przygotowane zgodnie z powyższymi wskazówkami. Nie stosować jako warstwę nawierzchniową na stare powłoki. Powierzchnie metalowe oczyszczone z luźnej rdzy, tłuszczu i zabrudzeń przeszczotkowane i zagruntowane przy pomocy FERREX.

Nakładanie

Farbę przed użyciem dokładnie wymieszać. Nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem.

Warunki podczas nakładania

Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być sucha. Wilgotność względna drewna nie może przekraczać 20% suchej wagi. Temperatura otaczającego powietrza, malowanej powierzchni i farby powinna być wyższa niż +5oC, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%.
Zawartość substancji stałych abt. 63 % obj.
Lotne związki organiczne (LZO) EU LZO wartości graniczne (kat. A/d): 300 g/l. LZO produktu: max 300 g/l.
Połysk Półmat
System kolorowania Teknomix
Gęstość abt. 1,4 g/ml
Czas schnięcia - suchość na dotyk po 6 godzinach
Rozcieńczalnik TEKNOSOLV 1621 (solwent nafta)
Opakowania 0,9 L, 2,7 L , 9 L
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki UWAGA! Ponieważ istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu, wszelkie odpady produktu, pył farby, zużyte czyściwo itp. do momentu utylizacji powinny być zbierane i przechowywane w ogniochronnych pojemnikach z ograniczonym dostępem powietrza np. zalane wodą.
Aprobaty i certyfikaty Fiński znak Key Flag. Jest on przyznawany produktom w całości opracowanym i produkowanym w Finlandii.