PUUPOHJA

Alkydipohjamaali

  • Liuotinohenteinen

Alkydiöljymaali ulkona olevien puu-, lastulevy- yms. pintojen pohjamaalaukseen. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 233.

Puuseinät, ulko-ovet ym. puupinnat ulkona, kun ne pintamaalataan akrylaatti-, alkydi- tai öljymaaleilla.

Tuoteseloste

Käyttöturvallisuustiedote

Tuotteen värikartta

Pinnan esikäsittely

Maalaamattomat pinnat tulee käsitellä mahdollisimman pian. Pinnat puhdistetaan irtoavasta puuaineksesta, liasta ja pölystä sekä pestään tarvittaessa RENSA FACADE julkisivu- ja homepesuaineella. Pinnat sivellään värittömällä WOODEX-sarjan pohjustepuunsuojalla. Aikaisemmin maalatuilta puupinnoilta poistetaan irtoava tai huonosti kiinni oleva maali, irtonainen puuaines ja epäpuhtaudet. Tämän jälkeen pinnat pestään RENSA FACADE julkisivu- ja homepesuaineella. Huonokuntoiset puuosat vaihdetaan uusiin. Paljaat puupinnat pohjustetaan värittömällä WOODEX-sarjan pohjustepuunsuojalla. PUUPOHJA maalataan ainoastaan ylläolevan esikäsittelyohjeen mukaisesti käsitellyille paljaille puupinnoille, ei vanhan maalipinnan päälle. Paljaat metallipinnat puhdistetaan irtoruosteesta, rasvasta ja liasta, teräsharjataan ja pohjamaalataan FERREXILLÄ.

Käsittelyohje

Ennen käyttöä maali sekoitetaan huolellisesti. Maali levitetään siveltimellä, maalausharjalla, telalla tai ruiskulla.

Käsittelyolosuhteet

Maalattavan pinnan tulee olla kuiva. Puun kosteus saa olla enintään 20 % puun kuivapainosta. Maalattavan pinnan tulee olla kuiva. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Kuiva-ainepitoisuus n. 63 tilavuus-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) EU VOC raja-arvo (kat A/d): 300 g/l. Tuotteen VOC: max. 300 g/l.
Kiilto Puolihimmeä
Sävytysjärjestelmä Teknomix
Tiheys n. 1,4 g/ml
Käytännön riittoisuus 8 - 10 m²/l
Kosketuskuiva 6 tunnin kuluttua
Ohenne TEKNOSOLV 1621 (lakkabensiini)
Välineiden pesu TEKNOSOLV 1621 (lakkabensiini)
Värisävyt Valkoinen. Voidaan sävyttää sävytyspastoilla ulkomaalivärikartan vaaleisiin sävyihin. Sävytarkkuus ei ole täydellinen.
Pakkauskoot 0,9 L, 2,7 L , 9 L
Varoitusmerkintä Katso käyttöturvallisuustiedote. HUOM! Itsesyttymisvaaran takia tuotteesta syntyvä jäte, ruiskutussumu ja likaantuneet rievut yms. on säilytettävä paloturvallisessa paikassa ilmatiiviisti suljetuissa astioissa. Veteen upottaminen on myös suositeltavaa.
Hyväksynnät & sertifikaatit Avainlippu