NORDICA EKO 3330-03

  • Warstwa nawierzchniowa
Zawartość substancji stałych abt. 40 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 560 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 28 g/l
Połysk Półmat
System kolorowania Teknocolor,Teknomix