NORDICA EKO 3330-03

Pinnavärv

  • Pinnavärv

Vesilahuseline, akrülaatsideainega välisvärv.

Kasutatakse puitmajade, puidust aiamööbli, aialippide jne välislaudade ja pooltoodetest elementide tööstusliku värvimise korral. Võtke enne toote kasutamist ühendust tootjaga veendumaks, et toode sobib ettenähtud otstarbel kasutamiseks.

Pinna eeltöötlus

Pind peab olema puhas ja kuiv. Puidu niiskus alla 20 %.

Pealekandmine

Segada hoolikalt.

Pealekandmistingimused

Värvimise ja värvi kuivamise ajal peab õhu ja värvitava pinna temperatuur olema üle + 10 °C, värvi temperatuur üle + 15 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80 %.

Ladustamine

Säilivusaeg on etiketil. Säilitada tihedalt suletud anumates. Ladustamise temp. + 10 - + 25°C Ei tohi jäätuda.
Kuivainesisaldus ca 38 mahu%
Tahke aine kogumass ca 580 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 33 g/l
Läige Poolmatt
Toonimissüsteem Teknocolor;Teknomix
Praktiline kulu ca 5 - 10 m²/l
Kuivamisaeg - tolmuvaba 30 min
Kuivamisaeg - puutekuiv 40 min
Lahusti Vesi.
Töövahendite puhastamine Töövahendid pesta koheselt sooja veega ja pesuainega.
Toonid Baasvärvid 1, 3 ja 5. Teised värvitoonid kokkuleppel.
Ohutusteave Vt. ohutuskaarti.