KALLE PRO 20

Karty Charakterystyki

Zawartość substancji stałych abt. 25 % obj.
Czas przydatności do stosowania 6 h (+23 °C)
Proporcja mieszania składników 9:1 objętościowo (Komp. A : Komp. B)
Utwardzacz Składnik B: KALLE PRO PARQUET LACQUER HARDENER
Połysk Półmat
Gęstość abt. 1 g/ml
Aprobaty i certyfikaty Klasyfikacja M1,Finnish Key Flag