KALLE PRO 20

Sikkerhedsdatablad

Tørstof ca. 25 % volumen
Pot-life 6 h (+23 °C)
Blandingsforhold 9:1 by volume (comp. A : comp. B)
Hærder Komp. B: KALLE PRO PARQUET LACQUER HARDENER
Glans Halvmat
Massefylde ca. 1 g/ml
Godkendelser og certifikater M1 classification,Finnish Key Flag