KALLE PRO 20

Suha snov cca. 25 % na volumen
Pot life 6 h (+23 °C)
Razmerje mešanja 9:1 na volumen (comp. A : comp. B)
Trdilec Comp. B: KALLE PRO PARQUET LACQUER HARDENER
Sijaj Polmat
Gostota cca. 1 g/ml
Dovoljenja & certifikati M1 classification,Finnish Key Flag