INFRALIT PE 8921-00

Farba proszkowa poliestrowa

  • Farba proszkowa

INFRALIT PE 8921-00 jest farbą proszkową opartą na żywicy poliestrowej, a dzięki zastosowaniu specjalnego utwardzacza jest wolny od TGIC. W podwyższonej temperaturze proszek topi się, utwardza i tworzy ostateczną powłokę farby.

INFRALIT PE 8921-00 nadaje się do pokrywania wyrobów wymagających odporności na warunki atmosferyczne, szczególnie do pokrywania konstrukcji aluminiowych.

INFRALIT PE 8921-00 daje powłokę odporną mechanicznie i chemicznie, o dobrych własnościach antykorozyjnych, zachowującą kolor i połysk również w warunkach zewnętrznych. INFRALIT PE 8921-00 nadaje się do ładowania metodą CORONA i TRIBO. Licencja Qualicoat P-1000, kat. 1, kl. 1. Zatwierdzenie systemu jakości (Moduł D) o numerze EUFI29-22005225-MED oraz certyfikat badania typu WE (moduł B) o numerze EUFI29-21000602-2-MED zgodnie z Dyrektywą w sprawie wyposażenia morskiego (2014/90/UE). NFPA 130:2020 Norma dotycząca stałych prowadnic szynowych i systemów kolei pasażerskich, rozdział 8 – Pojazdy ASTM E 162:2016 Standardowa metoda badania palności powierzchni materiałów przy użyciu promieniującego źródła energii cieplnej ASTM E 662:2017 Standardowa metoda badania określonej gęstości optycznej dymu wytwarzanego przez materiały stałe

Karty Techniczne

Karty Charakterystyki

Natryskiwanie TRIBO/CORONA
Typ powierzchni Efekt drobnej struktury, z połyskiem 5-15
Czas utwardzania 10-25 min/180°C (temperatura metalu)
Aprobaty i certyfikaty ASTM E 662:2017,ASTM E 162:2016,Aprobata dla sprzętu okrętowego (moduł D),Aprobata dla sprzętu okrętowego (moduł B),Aprobata jakości Qualicoat, klasa 1