INFRALIT PE 8921-00

Saugos duomenų lapai

Spraying TRIBO/CORONA
Curing time 10-25 min/180°C (metal temperature)
Approvals & certificates ASTM E 662:2017,ASTM E 162:2016,Jūrinės įrangos direktyva (modulis D),Jūrinės įrangos direktyva (modulis B),Qualicoat patvirtinimo, Cl. 1