EPITAN 66

Antystatyczna farba epoksydowa zbiornikowa

  • Produkt zabezpieczający przed korozją
  • Produkt odporny chemicznie
  • Produkt przewodzący
  • Bezpośrednio na metal
  • Grunt
  • Produkt rozpuszczalnikowy
  • Produkt dwuskładnikowy

Farba epoksydowa, dwuskładnikowa, zawierająca pigmenty przewodzące, utwardzana związkami poliaminowymi.

Do zabezpieczania wewnętrznych powierzchni zbiorników i rurociągów stalowych na ciecze palne, także w strefach zagrożenia wybuchem, wewnętrznych powierzchni zbiorników i rurociągów na produkty ciekłe i sypkie tworzące z powietrzem mieszaniny wybuchowe oraz do zabezpieczania konstrukcji z laminatów oraz innych podłoży nieprzewodzących do ich antyelektrostatycznego wykończania.

Powłoka bardzo dobrze przyczepna do podłoża stalowego i powierzchni laminatów oraz podłoży mineralnych. Powłoka odporna na działanie czynników mechanicznych, olejów opałowych, napędowych i silnikowych, ropy naftowej, benzyny etylizowanej i bezołowiowej, biopaliw, paliwa lotniczego oraz glikolu, gliceryny, szeregu rozpuszczalników aromatycznych, wody, roztworów elektrolitów oraz agresywnych czynników atmosferycznych. Powłoka farby jest materiałem antyelektrostatycznym przewodzącym - wg kryteriów zawartych w normach PN-92/E-05200 oraz PN-92/E05203 i przy zapewnieniu właściwego uziemienia jest niezdolna do osiągnięcia stanu naelektryzowania. Rezystywność powierzchniowa ρs powłoki jest rzędu 106Ω, rezystancja upływu Ru jest rzędu 104Ω. Powłoka farby, jak również laminatu opartego na niej spełnia wymagania ochrony przed elektrycznością statyczną odnoszone do stref zagrożenia wybuchem. Powłoka spełnia wymagania normy TRbF 401.

Karty Techniczne

Karty Charakterystyki

Zawartość substancji stałych abt. 85 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 1350 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 210 g/l
Czas przydatności do stosowania 1 h (+23 °C)
Proporcja mieszania składników 100:30 objętościowo (Komp. A : Komp. B)
Utwardzacz Składnik B: EPITAN 66 UTWARDZACZ
Czas schnięcia - pyłosuchość po 6 h
Czas schnięcia - suchość na dotyk po 8 h
Czas schnięcia - pełne utwardzenie po 7 dniach
Rozcieńczalnik Nie jest wymagany. W razie konieczności użyć TEKNOSOLV 564.
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu TEKNOSOLV 564