EPITAN 66

  • Ķīmiski izturīgs
  • Strāvvadošs (ESD)
  • Pret koroziju aizsargājošs
  • Tieši uz metāla
  • Grunts

Safety data sheet

Solids abt. 85 % by volume
Total mass of solids abt. 1350 g/l
Volatile organic compound (VOC) abt. 210 g/l
Pot life 1 h (+23 °C)
Mixing ratio 100:30 by volume (comp. A : comp. B)
Hardener Komp. B: EPITAN 66 UTWARDZACZ