DRYWOOD OPTIFINISH TR MATT

Wodorozcieńczalny lakier międzywarstwowy oraz nawierzchniowy

DRYWOOD OPTIFINISH TR MATT to wodorozcieńczalny, matowy, półprzezroczysty, przemysłowy produkt przeznaczony jako warstwa pośredna oraz nawierzchniowa do stolarki drewnianej wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń oraz do innych drewnianych konstrukcji. Może być również stosowany jako grunt.

DRYWOOD OPTIFINISH TR MATT to szybkoschnący produkt dobrze penetrujący w głąb drewna, o dobrej przyczepności na mokro, wysokiej przezroczystości oraz doskonałej trwałości koloru i połysku. Produkt charakteryzuje się wysoką trwałością, niską absorpcją wody i doskonałą wodoodpornością, długotrwałą elastycznością, wysoką odpornością na przywieranie oraz dobrą odpornością na zarysowania. Produkt ma dobre właściwości wypełniające i wyrównujące, jest łatwy do szlifowania i przemalowywania.

Przygotowanie powierzchni

Drewno musi być czyste i wolne od pyłu oraz zanieczyszczeń. Wilgotność drewna powinna wynosić około 13% i nie przekraczać 15%. Wstępna obróbka jest wymagana dla podłoży drewnianych niespełniających klasy trwałości 3, EN 350:2016. Teknos oferuje szereg produktów konserwujących spełniających wymagania normy EN 599-1. Prosimy o kontakt z Teknos, celem uzyskania dalszych wskazówek.

Nakładanie

Przed użyciem dokładnie wymieszać.

Warunki podczas nakładania

Min. +8 °C.

Przechowywanie

Temperatura przechowywania wynosi od +5 °C do +30 °C. Okres przechowywania w zamkniętym opakowaniu:sprawdź „Termin przydatności do użycia” na etykiecie. Po użyciu pojemniki trzymać szczelnie zamknięte. Nie może zamarzać.
Zawartość substancji stałych abt. 33 % obj.
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 15 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) Patrz Karta Charakterystyki.
Połysk Mat
System kolorowania Teknocolor
Wydajność teoretyczna Około 6 m²/l przy 60 µm na sucho.
Czas schnięcia - całkowicie sucha Patrz certyfikat KOMO dla warunków suszenia lub min. 48 h w min. +15 °C i maks. 60% RH przy grubości suchej powłoki 120 μm.
Rozcieńczalnik Woda.
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu Woda.
Kolory Baza T (kolory transparentne). Możliwość barwienia na prawie wszystkie kolory półprzezroczyste.
Opakowania Produkt dostępny w zakresie standardowych wielkości opakowań.
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki.
Aprobaty i certyfikaty Certyfikat KOMO BRL 0814 (32998),Certyfikat KOMO BRL 0817 (33135)