DRYWOOD OPTIFINISH TR MATT

Pinnan esikäsittely

Puupinnalla ei saa olla puupölyä tai muita epäpuhtauksia. Puun kosteuden tulee olla noin 13 %, ei yli 15 %. Esikäsittely vaaditaan puualustoille, jotka eivät vastaa kestävyysluokkaa 3, EN 350: 2016. Teknoksella on valikoima puunsuojatuotteita, jotka täyttävät standardin EN 599-1 vaatimukset. Ota yhteyttä Teknokseen saadaksesi lisätietoja.

Käsittelyohje

Sekoita huolellisesti ennen käyttöä.

Käsittelyolosuhteet

Varastointi

Varastointilämpötila on +5 °C - +30 °C. Varastointiaika avaamattomassa pakkauksessa: katso parasta ennen -päiväys etiketistä. Pakkaukset tulee sulkea huolellisesti käytön jälkeen. Ei saa jäätyä.
Kuiva-ainepitoisuus n. 33 tilavuus-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) n. 15 g/l
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) Katso käyttöturvallisuustiedote.
Kiilto Himmeä
Sävytysjärjestelmä Teknocolor
Ohenne Vesi.
Välineiden pesu Vesi.
Värisävyt Base T (kuultavat sävyt).
Pakkauskoot Saatavana vakiopakkauskokoina.
Varoitusmerkintä Katso käyttöturvallisuustiedote.
Hyväksynnät & sertifikaatit ,