BIORA CLEAN

Matowa ochronna farba do ścian

  • Produkt przeciwbakteryjny
  • Produkt wodorozcieńczalny

Matowa wodorozcieńczalna akrylowa farba dyspersyjna, zawierająca technologię antybakteryjną BioCote® ze szkłem srebrowo - fosforanowym, która po nałożeniu na przewidziane podłoże, chroni powierzchnię powłoki oraz zapobiega kolonizacji i degradacji spowodowanej rozwojem mikroorganizmów.

Do stosowania wewnątrz pomieszczeń, w których powierzchnie ścian i sufitów muszą być łatwe do czyszczenia i odporne na ścieranie. Zalecanymi obiektami do malowania są szpitale, ośrodki zdrowia i inne pomieszczenia publicznej służby zdrowia, domy opieki, przedszkola, szkoły i inne pomieszczenia użyteczności publicznej, a także np. pomieszczenia przemysłu spożywczego. BIORA CLEAN może być nakładana na zagruntowane powierzchnie betonowe, tynkowe, korek, cegłę i płyty budowlane zgodnie z instrukcją. BIORA CLEAN nadaje się również do przemalowywania starych powłok alkidowych i dyspersyjnych.

Karty Techniczne

Karty Charakterystyki

Karty koloru produktów

Przygotowanie powierzchni

Niemalowane powierzchnie oczyścić z kurzu i zabrudzeń. Uprzednio malowane powierzchnie umyć środkiem czyszczącym do farb RENSA SUPER. Zmatowić twarde lub błyszczące powierzchnie i usunąć kurz. Wygładzić wszelkie nierówności powierzchni przy użyciu odpowiedniej szpachlówki z serii SILORA. Suchą szpachlówkę spiaskować i usunąć pozostałości.

Nakładanie

Przed użyciem dokładnie wymieszać. Nakładać w 1 lub 2 warstwach.

Warunki podczas nakładania

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być sucha. Temperatura otaczającego powietrza, malowanej powierzchni i farby powinna być wyższa niż +5 °C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80% zarówno podczas malowania jak i w czasie schnięcia wyrobu. Dobra wentylacja w czasie nakładania farby i jej wysychania przyspiesza proces schnięcia.

Konserwacja

Ostateczne formowanie powłoki, w normalnych warunkach odbywa się po upływie 4 tygodni i powłoka osiąga wówczas ostateczną trwałość i twardość. Przed upływem tego czasu z powłoką należy postępować ostrożnie. Powierzchnia może być czyszczona poprzez przetarcie neutralnym (pH 6-8) detergentem. Do bardzo zabrudzonych powierzchni można stosować również detergenty o odczynie alkalicznym (pH 8-10). Detergent i inne zanieczyszczenia usunąć poprzez wycieranie i/lub przemywanie wodą. Do czyszczenia należy użyć miękkiej ściereczki lub gąbki. Unikać grubej szczotki i silnego ścierania. Przed użyciem detergentu zapoznać się z instrukcją stosowania dostarczoną przez producenta.

Przechowywanie

Nie może zamarzać.

Metody aplikacji

Odpowiedni rozmiar dyszy do natrysku bezpowietrznego 0,017 - 0,021".
Zawartość substancji stałych abt. 37 % obj.
Lotne związki organiczne (LZO) LZO wartości graniczne (kat A/a): 30 g/l. LZO produktu: max. 30 g/l.
Połysk Mat
System kolorowania Teknomix
Gęstość abt. 1,3 g/ml
Zużycie praktyczne 6 - 8 m²/l.
Czas schnięcia - pyłosuchość 1 h
Rozcieńczalnik Woda.
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu Ciepła woda i RENSA BRUSH środek myjący do pędzli. Narzędzia umyć zaraz po zakończonym użyciu.
Kolory Baza 1 (biały) i 3, które można barwić w celu uzyskania odcieni z Karty Kolorów Wewnętrznych.
Opakowania Baza 1, baza 3: 0,9 l, 2,7 l, 9 l.
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki.
Aprobaty i certyfikaty Fiński znak "Allergy Label",Klasyfikacja M1