BIORA CLEAN

Matt kaitsevärv siseseintele

  • Antimikroobne
  • Vesialuseline

Matt vesialuseline BioCote® hõbefosfaatklaasi antimikroobsel tehnoloogial põhinev akrülaatdispersioonvärv, mis kaitseb pinda ja väldib mikroobide kolooniate teket ja nende tegevusest põhjustatud lagunemist.

Siseruumides, kus seina- ja laepindadelt oodatakse lihtsat puhastatavust ja kus on suur mehaaniline koormus. Soovitatavad kasutuskohad, kus eriakrülaadi omadused suurendavad ruumide funktsionaalsust, on haiglad, tervisekeskused, raviasutused, õendusasutused, lasteaiad, koolid ja muud ühiskondlikud ruumid, ka nt toiduainetetööstuses. BIORA CLEANiga võib värvida krunditud betoon-, krohv-, pahtel-, tellis- ja ehitusplaatpindu vastavalt värvimisjuhendeile. Lisaks sobib BIORA CLEAN vanade alküüd- ja dispersioonvärvidega värvitud pindade hooldusvärvimiseks.

Pinna eeltöötlus

Puhasta uued pinnad tolmust ja mustusest. Pese eelnevalt värvitud pinnad RENSA SUPER maalripesuainega. Matista kõvad ja läikivad lihvides ja eemalda lihvimistolm. Ebatasasuste ja konaruste silumiseks kasuta sobivat pahtlit SILORA-sarjast. Kuivanud pahtel lihvitakse siledaks ja eemaldatakse lihvimistolm.

Pealekandmine

Segada hoolikalt. Kanna pinnale üks või kaks kihti.

Pealekandmistingimused

Töödeldav pind peab olema kuiv. Värvimise ja kuivamise ajal peab õhu, värvitava pinna ja värvi temp. olema üle +5 °C, ja õhu suhteline niiskus alla 80% Hea ventilatsioon värvimise ja kuivamise ajal kiirendab kuivamisprotsessi.

Hooldus

Lõplik värvikile moodustumine kestab 4 nädalat, seejärel saavutatakse maksimaalne vastupidavus ja pinnatugevus. Enne seda tuleb värvipinda käidelda ettevaatlikult. Pinda võib puhastada pühkides neutraalse pesuvahendiga (pH 6-8). Väga määrdunud pindade puhul võib kasutada ka kergelt leeliselisi (pH 8 - 10) pesuaineid. Pesuaine ja mustus eemaldatakse pühkides ja/või loputades puhta veega. Kasuta puhastuslappi, pehmet käsna vms. Väldi karedat harjamist või tugevat abrasiooni. Järgi pesuvahendi tootja lahjendusnorme ja teisi juhiseid.

Ladustamine

Ei tohi jäätuda.

Kandmismeetod

Sobivad õhuvaba pihusti düüsid 0,017 - 0,021".
Kuivainesisaldus ca 37 mahu%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) EL LOÜ (A/a): 30 g/l. Toote LOÜ: max 30 g/l.
Läige Matt
Toonimissüsteem Teknomix
Tihedus ca 1,3 g/ml
Praktiline kulu 6 - 8 m²/l.
Kuivamisaeg - tolmuvaba 1 h
Lahusti Vesi.
Töövahendite puhastamine Soe vesi ja RENSA BRUSH pintslipesuvahend. Pese töövahendid kohe pärast kasutamist.
Toonid Baasvärvid 1 (valge) ja 3, mis on toonitavad sisevärvikaardi järgi.
Pakendid Baasvärvid 1 ja 3: 0,9 l, 2,7 l, 9 l.
Ohutusteave Vt. ohutuskaarti.
Heakskiidud ja sertifikaadid Allergiamärgis (Soome),M1 klassifikatsioon