BIORA BALANCE

W pełni matowa farba do ścian i sufitów

  • Produkt wodorozcieńczalny

Wodorozcieńczalna akrylowa farba lateksowa do malowania ścian i sufitów w suchych pomieszczeniach.

Ściany i sufity w domach, biurach, pomieszczeniach użyteczności publicznej, salach szkolnych i szpitalnych (z wyłączeniem sal operacyjnych), żłobkach i przedszkolach. Może być nakładana na beton, tynk, szpachlówkę, cegłę i płyty gipsowo-kartonowe. Nadaje się także do odnawiania starych powłok alkidowych i dyspersyjnych.

Przygotowanie powierzchni

Oczyścić nowe podłoża z brudu i kurzu. Uprzednio malowane powierzchnie zmyć środkiem czyszczącym do farb RENSA SUPER. Zmatowić twarde lub błyszczące powierzchnie i usunąć kurz. Wygładzić wszelkie nierówności powierzchni przy użyciu odpowiedniej szpachlówki z serii SILORA. Suchą szpachlówkę zeszlifować i usunąć pozostałości.

Nakładanie

Powierzchnie stalowe zagruntować farbą antykorozyjną FERREX AQUA. Inne, nowe i uprzednio malowane powierzchnie pokryć podkładem BIORA 3 lub pomalować bezpośrednio farbą BIORA BALANCE. Pozostałe nowe i uprzednio malowane powierzchnie można pokryć bezpośrednio BIORA BALANCE. Farbę przed użyciem dokładnie wymieszać. W razie konieczności farbę rozcieńczyć wodą. Przy malowaniu różnych powierzchni zachować wystarczającą ilość farby z tej samej partii produkcyjnej, aby uniknąć ew. zmiany odcienia. Nakładać wałkiem, pędzlem lub natryskowo w jednej lub dwóch warstwach. Średnica dyszy do natrysku bezpowietrznego: 0,017-0,023’’.

Warunki podczas nakładania

Powierzchnia do malowania musi być sucha. W czasie aplikacji i w okresie schnięcia wyrobu temperatura otaczającego powietrza, malowanej powierzchni i farby powinna być wyższa niż +5oC a wilgotność względna powietrza powinna wynosić poniżej 80%. Dobra wentylacja w czasie nakładania farby i jej wysychania przyspiesza proces schnięcia.

Konserwacja

Ostateczne formowanie powłoki, w normalnych warunkach zajmuje około 4 tygodni i dopiero po upływie tego czasu powłoka osiąga ostateczną trwałość i twardość. W tym czasie z powłoką należy postępować ostrożnie. Pomalowaną powierzchnię można oczyścić przez delikatne wycieranie. Do czyszczenia należy używać wilgotnej ściereczki lub miękkiej gąbki. Unikać grubej szczotki i silnego ścierania.

Przechowywanie

NIE MOŻE ZAMARZAĆ.
Zawartość substancji stałych abt. 37 % obj.
Lotne związki organiczne (LZO) EU VOC wartości graniczne (kat. A/a): 30 g/l. VOC produktu: max 30 g/l.
Połysk Pełny mat
System kolorowania Teknomix
Gęstość abt. 14 g/ml
Czas schnięcia - pyłosuchość po 0,5 godz.
Rozcieńczalnik Woda.
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu Sprzęt umyć natychmiast po użyciu ciepłą wodą z detergentem.
Zmywalność i odporność na ścieranie Szorowanie na mokro, odporność klasa 1 zgodnie z EN 13300 (ISO 11998). Po okresie schnięcia 28 dni w temperaturze (23±2)°C i wilgotności (50±5)%
Opakowania Baza 1: 0,9 L, 2,7 L, 9 L, 18 L. Baza 3: 0,9 L, 2,7 L, 9 L.
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki. WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE I BEZPIECZEŃSTWO Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 1272/2008 produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny. Zalecane środki ostrożności podczas stosowania produktu: Unikać kontaktu ze skórą. Stosować odzież roboczą chroniącą przed zachlapaniem farbą. Stosować odpowiednie ochrony oczu przed odpryskami farby. Podczas natrysku unikać wdychania mgły farby. Stosować maskę ochronną z filtrem typu AP. Więcej informacji oraz karta charakterystyki: strona produktowa www.teknos.com
Aprobaty i certyfikaty ,Klasyfikacja M1,Nordic Ecolabel,Fiński znak Key Flag. Jest on przyznawany produktom w całości opracowanym i produkowanym w Finlandii.