BIORA BALANCE

Helmatt interiørmaling

  • Vanntynnet

BIORA BALANCE er en helmatt vanntynnet akrylatmaling for tørre innvendige områder.

Passer for bruk på innvendige vegger og tak i f.eks. barnehager, soverom og stuer og andre lignende steder. BIORA BALANCE kan påføres overflater av betong, gips, murstein og bygningsplater. BIORA BALANCE er også egnet for maling av gamle alkyd- og akrylmalingstrøk.

Tekniske datablad

Sikkerhetsdatablad

Forbehandling

Rengjør nye overflater fra støv og skitt. Vask tidligere malte overflater med RENSA SUPER malingsrens. Matt ned harde eller blanke overflater ved å slipe og fjern deretter støvet. For å jevne ut uregelmessigheter i overflaten, velg en passende sparkel fra SILORA-serien. Når sparkelen er tørr slipes den ned og støvet fjernes.

Påføring

Ståloverflater grunnes med FERREX AQUA Antikorrosiv maling. Andre nye og tidligere malte overflater grunnes med BIORA PRIMER tak- og grunningsmaling eller mal rett på med BIORA BALANCE. Rør malingen grundig før bruk. Malingen tynnes med vann ved behov. Behold en tilstrekkelig mengde maling i det samme karet for hver ensartet overflate. Fargeforskjeller vil dermed unngås. Påfør en eller to ganger med pensel, rulle eller spray. Egnet dyse for airless sprøyte er 0,017 - 0,021 ".

Påføringsforhold

Overflaten som skal males må være tørr. Under påførings- og tørkeperioden skal temperaturen på den omgivende luft, overflaten og malingen være over +5 °C og den relative luftfuktigheten under 80%. Ventilasjon under påføring og produktets tørketid påvirker tørkingen.

Vedlikehold

Den endelige herdingen av malingsfilmen tar ca. 4 uker under normale omstendigheter, og etter dette oppnås den endelige holdbarheten og hardheten. Før dette må den malte overflaten behandles med forsiktighet. Den malte overflaten kan rengjøres ved lett tørking. Bruk en fuktig rengjøringsduk, myk svamp eller lignende til rengjøring. Unngå grov børsting eller kraftig slitasje.

Oppbevaring

Må ikke fryse.
Tørrstoff ca. 37 % by volume
Flyktige organiske forbindelser EU VOC grenseverdi (kat A/a): 30 g/l. Produktets VOC: maks. 30 g/l.
Glans Helmatt
Tonesystem Teknomix
Densitet abt. 14 g/ml
Tørketid - støvtørr etter ½ time
Tynner Vann.
Rengjøring Vask utstyret umiddelbart etter bruk med vaskemiddel og varmt vann.
Vaskbarhet og slitestyrke Slitestyrken på den malte overflaten er moderat. Våt-skrubb motstand, klasse 1 i henhold til EN 13300 (ISO 11998).
Emballasje Base 1: 0,9 L, 2,7 L, 9 L, 18 L. Base 3: 0,9 L, 2,7 L, 9 L.
Sikkerhetsmerking Se sikkerhetsdatablad. KJEMISKE EGENSKAPER OG SIKKERHET Produktet er ikke klassifisert som farlig i henhold til forordning (EF) 1272/2008. Anbefalte sikkerhetsforanstaltninger ved bruk av produktet: Unngå unødvendig hudkontakt. Bruk arbeidstøy for å beskytte mot malingssprut. Bruk øyevern for å beskytte mot malingssprut. Unngå å puste inn sprøytetåke under påføringen. Bruk åndedrettsvern, filtertype A P. Mer informasjon og sikkerhetsdatablad: Produktets produktside www.teknos.com
Godkjennelser og sertifikater Allergimerket (Finland),M1 klassifisering,Svanemerket