AQUATOP 2920-04

  • Warstwa nawierzchniowa

Karty Charakterystyki

Zawartość substancji stałych abt. 43 % obj.
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 10 g/l
Połysk Półpołysk
System kolorowania Teknomix