AQUATOP 2920-04

  • Pokrivni Premaz
Suha snov cca. 43 % na volumen
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 10 g/l
Sijaj Polsijaj
Sistem mešanja Teknomix