AQUATOP 2920-04

  • Pinnavärv

Vesilahuseline, alküüd-akrüülsideainega lakk puitpindadele.

Aknad ja välisuksed, sillad, vineer fassaadiplaadid, liimpuit jne. Võtke enne toote kasutamist ühendust tootjaga veendumaks, et toode sobib ettenähtud otstarbel kasutamiseks.

AQUATOP 2920-04 pinnavärvon hea ilmastikukindlusega. Sobib surveküllastatud puidu lakkimiseks.

Kuivainesisaldus ca 43 mahu%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 10 g/l
Läige Poolläikiv
Toonimissüsteem Teknomix
Teoreetiline kulu 6,6 m²/l (märg kiht 150 μm, kuiv kiht 65 μm)
Kuivamisaeg - puutekuiv 20 min möödudes
Lahusti Vesi
Töövahendite puhastamine Vesi