AQUATOP 2640-04 - BASE T

  • Lakier
Zawartość substancji stałych abt. 33 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 370 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 10 g/l
Połysk Półpołysk
System kolorowania Teknomix