AQUATOP 2640-04 - BASE T

Suha snov cca. 33 % na volumen
Skupna trdna masa cca. 370 g/l
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 10 g/l
Sijaj Polsijaj
Sistem mešanja Teknomix