AQUATOP 2640-04 - BASE T

Kuivainesisaldus ca 33 mahu%
Tahke aine kogumass ca 370 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 10 g/l
Läige Poolläikiv
Toonimissüsteem Teknomix