AQUAPRIMER 2900-43

Podkład do nakładania przez polewanie / zanurzanie.

  • Grunt
  • Produkt wodorozcieńczalny

AQUAPRIMER 2900-43 to podkład przemysłowy na bazie wody przeznaczony dla drewna nowego do użycia na zewnątrz np. drzwi i okna.

AQUAPRIMER 2900-43 zapewnia dobre właściwości odpływowe dla gatunków drewna takich jak dąb, iroko oraz framiré.

Lotne związki organiczne (LZO) Patrz Karta Charakterystyki.
System kolorowania TeknosNGI
Zalecana grubość powłoki Około 40 µm na mokro
Rozcieńczalnik Środek jest dostarczany gotowy do użycia.
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu Woda.