AQUAPRIMER 2900-43

  • Grunding
  • Vandbaseret
Tonesystem TeknosNGI
Tørretid - forceret tørring Czasy suszenia można skrócić przez zastosowanie specjalnych systemów suszenia wymuszonego. Czasy suszenia podane zostały w sposób przybliżony i mogą zależeć od jakości drewna, temperatury, wilgotności, wentylacji otoczenia oraz grubości warstwy.