ANTISTAIN AQUA 5300-22

Podkład

  • Grunt
  • Produkt wodorozcieńczalny

ANTISTAIN AQUA 5300-22 to 2-składnikowy podkład na bazie wody przeznaczony dla drewna nowego do użycia na zewnątrz np. drzwi i okna.

ANTISTAIN AQUA 5300-22 minimalizuje żółknięcie sęków oraz drewna iglastego o dużej zawartości twardziela i może być stosowany jako podkład na drewnie modrzewiowym.

Lotne związki organiczne (LZO) Patrz Karta Charakterystyki.
Czas przydatności do stosowania 8 h (+23 °C)
Czas schnięcia - schnięcie wymuszone Czasy suszenia można skrócić przez zastosowanie specjalnych systemów suszenia wymuszonego. Czasy suszenia podane zostały w sposób przybliżony i mogą zależeć od jakości drewna, temperatury, wilgotności, wentylacji otoczenia oraz grubości warstwy.
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu Woda.