AITAMAALI

Karty Charakterystyki

Przygotowanie powierzchni

NOWE POWIERZCHNIE DREWNIANE: Powierzchnię należy zabezpieczyć tak szybko jak to możliwe. Przynajmniej impregnację i gruntowanie najlepiej jest wykonać latem podczas budowy. Powierzchnię należy oczyścić ze słabo przylegających części, brudu, pyłu i pleśni. W razie potrzeby użyć środka do czyszczenia fasad RENSA FACADE. UPRZEDNIO MALOWANE POWIERZCHNIE DREWNIANE: Uszkodzone części drewna wymienić na nowe. Oczyścić powierzchnię, usunąć słabo przylegające elementy, pył i pleśń. W całości usunąć powłoki, które uległy zniszczeniu. Należy zwrócić uwagę, że przyczepność starej grubej warstwy farby do podłoża mogła ulec osłabieniu, dlatego farbę należy usunąć, chociaż powłoka wygląda na nienaruszoną. Starą powłokę zaleca się usunąć najpierw poprzez skrobanie lub szczotkowanie i ewentualnie opalać powierzchnię promiennikiem podczerwieni, a następnie można użyć zmywacza lub śrutować. Powierzchnia starych powłok farb olejnych może być w złym stanie: mocno skredowana, zakurzona i krucha. Tego rodzaju powierzchnie muszą być starannie oczyszczone, aby nowa farba przylegała właściwie do podłoża. Niektóre tradycyjne rodzaje farb, takie jak czerwona ochra i farba olejna, wytwarzają tak kruchą i zakurzoną powierzchnię, że nie można ich pomalować konserwacyjnie tym produktem. W razie wątpliwości co do przyczepności należy to sprawdzić poprzez malowanie próbne. Powierzchnie umyć środkiem do czyszczenia elewacji RENSA FACADE i dokładnie spłukać.

Nakładanie

Zachowaj wystarczająca ilość farby z tego samego opakowania dla każdej jednolitej powierzchni. W ten sposób unika się różnic w odcieniu. Przed użyciem dokładnie wymieszać. Nakładać w 1 lub 2 warstwach.

Warunki podczas nakładania

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być sucha. Zawartość wilgoci w drewnie powinna wynosić poniżej 20 %. W czasie nakładania i schnięcia temperatura powietrza otaczającego, powierzchni oraz farby powinna wynosić co najmniej +5°C, a wilgotność względna poniżej 80 % Unikać aplikacji w bezpośrednim nasłonecznieniu.

Przechowywanie

Nie może zamarzać.

Metody aplikacji

Jeżeli farba nakładana jest natryskiem, zaleca się użycie pędzla do ostatecznego wykończenia. Zalecana średnica dyszy to natrysku bezpowietrznego wynosi 0,015–0,021”.
Zawartość substancji stałych abt. 40 % obj.
Lotne związki organiczne (LZO) LZO wartości graniczne (kat A/d): 130 g/l. LZO produktu: max. 130 g/l.
Połysk Półmat
System kolorowania Teknomix
Gęstość abt. 1,3 g/ml
Zużycie praktyczne Drewno heblowane: 7 - 9 m²/l. Drewno piłowane: 5 - 8 m²/l.
Rozcieńczalnik Woda.
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu Ciepła woda i RENSA BRUSH środek myjący do pędzli. Narzędzia umyć zaraz po zakończonym użyciu.
Kolory Zgodnie z Kartą Kolorów dla powłok zewnętrznych.
Opakowania Baza 1, baza 3: 2,7 l, 9 l.
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki.
Aprobaty i certyfikaty Fiński znak Key Flag. Jest on przyznawany produktom w całości opracowanym i produkowanym w Finlandii.