AITAMAALI

Likaa hylkivä puolihimmeä erikoisakrylaattimaali ulkokäyttöön. Levittyy erinomaisen hyvin ja maalattu pinta on helppo pitää puhtaana. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 461. Kiiltoryhmä 4, puolihimmeä.

Erityisesti puupohjaisten aitojen, kaiteiden ja pylväiden sekä asuin- ja talousrakennusten räystäänaluslautojen maalaukseen. Sopii myös vuorilautojen ylimaalaukseen. Helppokäyttöinen: ei vaadi erillistä pohjamaalia. Soveltuu uusien ja aikaisemmin akrylaattimaaleilla maalattujen puupintojen maalaukseen. Voidaan käyttää myös useimpien hyväkuntoisten vanhojen öljy- ja alkydimaalausten huoltomaalaukseen.

Käyttöturvallisuustiedote

Pinnan esikäsittely

UUDET PUUPINNAT: Käsittele pinta mahdollisimman pian. Ainakin kyllästys ja pohjamaalaus olisi paras tehdä jo rakennuskesänä. Pinnasta poistetaan irtonainen aines, lika, pöly ja home. Tarvittaessa käytetään RENSA FACADE julkisivu- ja homepesuainetta. AIKAISEMMIN MAALATUT TAI VANHAT PUUPINNAT: Vaihda huonokuntoiset puuosat uusiin. Poista irtonainen aines, lika ja pöly. Poista huonokuntoiset maalikerrokset kokonaan. Huomaa, että vanhan paksun maalikerroksen tarttuvuus alustaan saattaa olla heikentynyt niin, että maali on syytä poistaa, vaikka maalikalvo vaikuttaakin ehjältä. Vanha maalikerros poistetaan ensisijaisesti kaapimalla tai teräsharjaamalla, sekä mahdollisesti lämmittämällä pintaa tarkoitukseen suunnitellulla infrapunalämmittimellä. Toissijaisesti voidaan käyttää maalinpoistoainetta tai suihkupuhdistusta. Vanhojen öljymaalien pinta saattaa olla huonokuntoinen: Voimakkaasti liituuntunut, pölymäinen ja hauras. Tällaiset pinnat tulee puhdistaa huolellisesti, jotta uusi maali pääsee tarttumaan kunnolla alustaansa. Joidenkin vanhojen maalityyppien, kuten esim. punamultamaali ja petrooliöljymaali, pinta on niin hauras ja pölymäinen, ettei niitä voi huoltomaalata tällä tuotteella. Epävarmoissa tilanteissa tartunta tulee varmistaa koemaalauksella. Pese pinnat RENSA FACADE julkisivu- ja homepesuaineella ja huuhtele hyvin.

Käsittelyohje

Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä määrä maalia samaan astiaan. Näin vältät sävyerojen syntymisen. Sekoita huolellisesti ennen käyttöä. Levitetään 1 - 2 kertaan. Paras säänkesto saavutetaan 2 kerran levityksellä.

Käsittelyolosuhteet

Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva. Puun kosteuden tulee olla alle 20 %. Käsittelyn ja kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja tuotteen lämpötilan olla yli +5°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Levitystä suorassa auringonpaisteessa on vältettävä. Maali sisältää puun uuteaineiden tunkeutumista hidastavia komponentteja, mutta valmiissa maalipinnassa saattaa ilmetä puulle luontaista oksakohtien aiheuttamaa värjäytymistä.

Varastointi

Ei saa jäätyä.

Levitysmenetelmät

Käytettäessä korkeapaineruiskua tulee pinta tasoittaa ja viimeistellä siveltimellä tartunnan varmistamiseksi. Suositeltava korkeapaineruiskun suutinkoko on 0,015–0,021”.
Kuiva-ainepitoisuus n. 40 tilavuus-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) EU VOC raja-arvo (kat A/d): 130 g/l. Tuotteen VOC: max. 130 g/l.
Kiilto Puolihimmeä
Sävytysjärjestelmä Teknomix
Tiheys n. 1,3 g/ml
Käytännön riittoisuus Höylälauta: 7 - 9 m²/l. Sahalauta: 5 - 8 m²/l.
Kosketuskuiva 1 h
Ohenne Vesi.
Välineiden pesu Lämmin vesi ja RENSA BRUSH pensselipesu. Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen.
Värisävyt Ulkomaalivärikartan sävyt.
Pakkauskoot Perusmaalit 1 ja 3: 2,7 l, 9 l.
Varoitusmerkintä Katso käyttöturvallisuustiedote.
Hyväksynnät & sertifikaatit Avainlippu