AITAMAALI

Aiavärv

Mustust hülgav poolmatt eriakrülaatvärv välistöödeks. Väga hea tasanduvus, värvitud pinda on lihtne hoida puhtana.

Sobib hästi puitaedade, -piirete ja -postide ning elamute ja abihoonete räästalaudade värvimiseks. Sobib ka voodrilaudade hooldusvärvimiseks. Lihtne kasutada, ei vaja eraldi kruntvärvi. Sobib uute ja varerem akrüülvärvitud puitpindade värvimiseks. Võib kasutada ka enamike heas seisukorras õli- ja alküüdvärvitud pindade ülevärvimiseks.

Pinna eeltöötlus

UUED PUITPINNAD: Töötle pind niipea kui võimalik. Impregneerimine ja kruntimine tuleks teha suvel. Eemaldada pindadelt kõik üleliigne, tolm, mustus ja hallitus. ajadusel kasutada RENSA FACADE CLEANERit. VAREM VÄRVITUD JA VANAD PUITPINNAD: Asenda kahjustatud puitosad uutega. Eemalda lihvimisjäägid, tolm ja mustus. Eemalda lahtised värviosad täielikult. Vanad kõvad värvikihid, millega ei toimu korralikku naket, tuleb samuti eemaldada. Värvikihid eemaldatakse kaabitsa, terasharja või fööniga. Alternatiivina võib kasutada värvieemaldit või pritspuhastust. Vanad õlivärvitud pinnad väivad olla halvas seisukorras: kriidistunud, tolmused ja haprad. Selliseid pindu tuleb puhastada hoolikalt, et uus värv saaks pinnale kinnituda. Vanade värvitüüpidega kaetud pinnad (nt muldvärv ja petrooliumvärv) võivad olla nii tolmused ja haprad, et neid ei saa selle tootega värvida. Ebakindlates olukordades tuleb teha testvärvimine. Pese pinnad RENSA FACADE CLEANERiga ning loputa puhta veega korralikult.

Pealekandmine

Toonierinevuste vältimiseks sega kokku terve pinna katmiseks vajaminev värvikogus. Segada hoolikalt. Kanna pinnale üks või kaks kihti. Parima ilmastikukindluse saavutamiseks soovitatakse kahekordset katmist.

Pealekandmistingimused

Töödeldav pind peab olema kuiv. Puidu niiskus alla 20 %. Värvimise ja kuivamise ajal peab õhu, värvitava pinna ja värvi temp. olema üle +5 °C, ja õhu suhteline niiskus alla 80% Väldi värvimist otsese päikese käes. Värv sisaldab puiduvaigu läbitungimist aeglustavaid komponente, kuid värvitud pinnal võib esineda oksakohtadest tingitud värvimuutuseid.

Ladustamine

Ei tohi jäätuda.

Kandmismeetod

Kui värv kantakse pinnale õhuvaba pihustiga, tehakse lõppviimistlus pintsliga. Soovituslik düüsi suurus: 0,015–0,021”.
Kuivainesisaldus ca 40 mahu%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) EL LOÜ (A/d): 130 g/l. Toote LOÜ: max 130 g/l.
Läige Poolmatt
Toonimissüsteem Teknomix
Tihedus ca 1,3 g/ml
Praktiline kulu Höövelpinnal: 7 - 9 m²/l. Saetud pinnal: 5 - 8 m²/l.
Kuivamisaeg - puutekuiv 1 h
Lahusti Vesi.
Töövahendite puhastamine Soe vesi ja RENSA BRUSH pintslipesuvahend. Pese töövahendid kohe pärast kasutamist.
Toonid Vastavalt välisvärvikaartile.
Pakendid Baasvärvid 1 ja 3: 2,7 l, 9 l.
Ohutusteave Vt. ohutuskaarti.
Heakskiidud ja sertifikaadid Soome Võtmelipp