Wolność architektoniczna i bezpieczeństwo z powłokami ognioodpornymi

TEKNOS FR FACADE

Ognioodporny system powłok do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych nadaje się do okładzin drewnianych, paneli, sufitów, desek itp. Pozwala używać drewna w projektach, gdzie wcześniej było to niedozwolone ze względów bezpieczeństwa, na obszarach gęsto zabudowanych lub w wysokościowcach. 

 

TEKNOS FR PANEL

TEKNOS FR PANEL jest ognioodpornym systemem powłok do bezbarwnych powierzchni drewnianych i powierzchni, MDF i sklejki, które nie są wystawione na działanie czynników atmosferycznych.  

 

Systemy powłok i klasyfikacja ogniowa

Przepisy przeciwpożarowe mówią o tym, że ludzie muszą zdążyć się ewakuować z budynku przed rozprzestrzenieniem w nim ognia. Wyroby budowlane i elementy budynków podlegają klasyfikacji zgodnie ze swoimi właściwościami w odniesieniu do reakcji na ogień i ognioodporności.

TEKNOS FR FACADE do zastosowań zewnętrznych 
Ognioodporny podkład   TEKNOSAFE 2407 350 g/m2
Warstwa pośrednia NORDICA EKO 3330 150 g/m2
Warstwa nawierzchniowa NORDICA EKO HOUSE PAINT  nanoszenie pędzlem na placu budowy

Klasyfikacja B-s1, d0 zgodnie z EN13501-1
B-s1,d0  jest najlepszą z możliwych klasyfikacją reakcji na ogień dla materiałów organicznych (trudno zapalny, prawie bez dymu, brak płonących kropli)

Klasyfikacja K110 i K210 zgodnie z EN13501-2
Klasa odporności K  oznacza zdolność pokrycia sufitu lub ściany do ochrony przez określony czas znajdującego się za nim podłoża przed zapaleniem, żarzeniem. 

Klasyfikacja DRF Class EXT  (Wytrzymałość reakcji na ogień) dla zewnętrznych zastosowań zgodnie z NT Fire 054 

Rozbudowany test fasadowy SP Fire 105: zaaprobowany

 

 TEKNOS FR FACADE do użytku wewnętrzengo 
Ognioodporny podkład TEKNOSAFE 2407 250 g/m2
Warstwa pośrednia przemysłowa akrylowa farba TEKNOS 60 g/m2

 

TEKNOS FR PANEL do bezbarwnych powierzchni nieeksponowanych na działanie czynników zewnętrznych
  System 1-powłokowy System 2-powłokowy  
Ognioodporny podkład TEKNOSAFE 2467 TEKNOSAFE 2467 200 g/m2
Warstwa nawierzchniowa   TEKNOCLEAR AQUA 1331-01
(ID 2560953)
< 100 g/m

 

TEKNOS FR PANEL do białych powierzchni nieeksponowanych na działanie czynników zewnętrznych 
  System 2-powłokowy  
Ognioodporny podkład TEKNOSAFE 2457 320-340 g/m2
Warstwa nawierzchniowa TEKNOCOAT AQUA 1864-62 20-25 g/m

 

Klasyfikacja B-s1, d0 zgodnie z EN13501-1
B-s1,d0  jest najlepszą z możliwych klasyfikacją reakcji na ogień dla materiałów organicznych (trudno zapalny, prawie bez dymu, brak płonących kropli)