Współpraca z myślą o zrównoważonych rozwiązaniach

 Zrównoważony rozwój stanowi nieodłączny element filozofii naszej firmy. Dzięki takiemu podejściu możemy z dumą dokumentować realizowane przez nas w tym zakresie inicjatywy przy wykorzystaniu certyfikacji Cradle-to-Cradle — mówi Peer Leth, dyrektor zarządzający w spółce Troldtekt A/S".

Ta duńska firma, której siedziba znajduje się w miejscowości Tranbjerg w pobliżu Aarhus, produkuje panele akustyczne wykonane w 100% z naturalnych surowców, takich jak drewno i cement. Korzyści związane ze stosowaniem tych produktów są niezwykle przekonywające, ponieważ wyroby te doskonale pochłaniają dźwięk, nie zawierają zanieczyszczeń, przepuszczają powietrze i charakteryzują się odpornością ogniową.

Wysokie standardy zrównoważonego rozwoju

Firma Troldtekt od długiego czasu przykłada dużą wagę do zrównoważonego rozwoju. Szczególnie ważną rolę w tym zakresie odgrywa koncepcja Cradle-to-Cradle. Jej zasadnicze założenie opiera się na zamkniętym cyklu metabolicznym, w ramach którego wykorzystane materiały przerabia się na surowce. Firma Troldtekt realizuje długofalową strategię Cradle-to-Cradle, a podczas ostatniej certyfikacji, która miała miejsce w kwietniu, udało się jej przejść z poziomu srebrnego na poziom złoty w obrębie wielu kategorii.

Działy rozwojowe firm Troldtekt and Teknos podejmowały wspólne starania w celu spełnienia surowych wymagań określonych w ramach modelu C2C dla powłoki. Firma Teknos przebadała całą recepturę wykorzystywanej farby sufitowej 7344-20 i zdecydowała się na wymianę szeregu wykorzystywanych do jej produkcji surowców. Rezultat? Farba, której receptura w jeszcze większym stopniu odpowiada zasadom zrównoważonego rozwoju i jest jeszcze bardziej ekologiczna.

— Nieustannie pracujemy nad jeszcze większą zgodnością naszych produktów i procesów z zasadami zrównoważonego rozwoju — mówi Tine Kokholm, kierownik ds. środowiska naturalnego w firmie Teknos. Obejmuje to także wspólne identyfikowanie właściwych rozwiązań spełniających szczególne wymogi naszych klientów. Firma Troldtekt stanowi dobry przykład tego, jak działania te wyglądają w praktyce — dodaje Tine Kokholm.

www.troldtekt.dk