AQUA PRIMER 2907-42

Trebeskyttelsesmiddel for sprøytepåføring

  • Vanntynnet
  • Trebeskyttelsesmiddel

AQUA PRIMER 2907-42 er et vannløselig industriellt trebeskyttelsesmiddel for treverk for utendørs bruk (bruksklasse 2-3) slik dette er definert i DS/EN 335-1:1194 som vinduer og dører.

Produktet beskytter treoverflaten og det behandlede området mot sopp som bryter ned og misfarger treet og tilfredsstiller ytelseskravene i EN 152-1. I tillegg blir treverket mer dimensjonsstabilt. Bruk biosider sikkert. Les alltid merkelappen og produktinformasjonen før bruk.

AQUA PRIMER 2907-42 minimerer gulning ved kvister og kjerneved.

Flyktige organiske forbindelser (VOC) ca. 17 g/l
Tørketid – forsert tørking Tørketiden kan reduseres ved å bruke spesielle tørkesystemer for å redusere tørketiden.
Rengjøring Utstyret rengjøres med vann.
Emballasje Tilgjengelig i flere standard emballasjer.