AQUA PRIMER 2907-42

  • Vandbaseret
  • Træbeskyttelsesmiddel

AQUA PRIMER 2907-42 er et vandfortyndbart, dækkende træbeskyttelsesmiddel til industriel behandling af udendørs træværk i brugsklasse 2-3 jf. DS/EN 33-1:1994, som vinduer og døre.

Produktet beskytter træoverfladen og det behandlede område mod træmisfarvende svampe i henhold til EN 152-1. Desuden bliver træet mere dimensionsstabilt. AQUA PRIMER 2907-42 kan påføres med alle konventionelle sprøjtesystemer - både håndsprøjte, automatiseret og robotsprøjtning - eller med pensel. AQUA PRIMER 2907-42 er specielt udviklet til at kunne indgå i behandlingssystemerner (som "2ØKO" godkendt af den danske vinduesindustrien) som kræver en kernetræsandel på minimum 90 % i fyrtræ. Træ behandlet med AQUA PRIMER 2907-42 skal overfladebehandles med en topcoat inden det udsættes for vejrliget. AQUA PRIMER 2907-42 er BPR godkendt i mange EU lande, så inden AQUA PRIMER 2907-42 tages i brug, kontakt venligst det lokale Teknos kontor eller send en e-mail til salg@teknos.dk. Biocidholdige produkter skal anvendes på en forsvarlig måde. Læs altid etiket og produktinformation inden brug.

AQUA PRIMER 2907-42 minimerer gulning af knaster / kernetræ. AQUA PRIMER 2907-42 fås i fabrikstonet hvid eller godkendte dækkende nuancer. AQUA PRIMER 2907-42 er et alsidigt, robust kombi-produkt, der er nem at arbejde med, og som kombinerer træbeskyttelse mod træmisfarvende svampe og grunding for den efterfølgende behandlig i et produkt. AQUA PRIMER 2907-42 anvendes typisk til vinduer og døre. AQUA PRIMER 2907-42 kan indgå i overfladebehandlingen af vinduesindustriens DVC producerede vinduer og døre efter 2 ØKO system, jf. gældende tekniske bestemmelser for vinduesindustrien.

Flygtige organiske stoffer (VOC) ca. 17 g/l
Tørretid - forceret tørring Tørretiden kan reduceres ved hjælp af særlige tørresystemer til at forcere tørring. De anførte tider er retningsgivende og kan variere afhængig af trækvalitet, temperatur, luftfugtighed og ventilation.
Rengøring Udstyret rengøres med vand.
Emballage Fås i en række standardemballagestørrelser.