AQUA PRIMER 2907-42

  • Produkt wodorozcieńczalny
  • Środek konserwujący drewno
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 17 g/l
Opakowania Produkt dostępny w zakresie standardowych wielkości opakowań.