AQUA PRIMER 2907-42

Pihustatav puidukaitsevahend

  • Vesialuseline
  • Puidukaitsevahend

AQUA PRIMER 2907-42 on vees lahustuv tööstuslik kattev puidukaitsevahend, mis on mõeldud kasutamiseks välistingimustes puitpindadel (kasutusklassid 2–3), vastavalt standardis BS/EN 335-1 toodud määratlusele, nagu aknad ja uksed.

Toode kaitseb puidu pinda ja immutatud ala puidu värvi kahjustavate seente eest ja täidab standardi EN 152-1 toimivusnõudeid. Lisaks suurendab see puidu stabiilsust. Lisäksi puun mittavakaus paranee. Käitle biotsiide ettevaatusega. Loe alati enne kasutamist etiketti ja tootekirjeldust.

AQUA PRIMER 2907-42 vähendab oksakohtadel/säsis esinevat kollasust.

Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 17 g/l
Kuivamisaeg - sundkuivatamine Kuivamisaega saab vähendada eriliste kuivatusseadmete kasutamise abil. Kuivamisajad on ligikaudsed ja võivad erineda sõltuvalt puidu kvaliteedist, temperatuurist, niiskusest ja ventilatsioonist.
Töövahendite puhastamine Vahendeid pestakse veega.
Pakendid Saadaval standardpakendites.