INERTA 165

Sigurnosno tehnički list

Suha tvar oko 92 % volumsko
Ukupna masa suhe tvari oko 1300 g/l
Hlapljivi organski spojevi (HOS) oko 100 g/l
Vrijeme upotrebljivosti mješavine 30 min. (+23 °C)
Omjer miješanja 2:1 volumenski (komp. A : komp. B)
Utvrđivač Comp. B: INERTA 165 HARDENER
Sjaj Sjaj