premekon oy - yKSIKeRROSMaaLILLa TehOKKUUTTa TUOTanTOOn

Teräspintojen korroosionsuojaominaisuudet ja iskunkestävyys ovat avainasemassa teollisuuslaitosten teknisissä rakenteissa. Premekon Oy:n suunnittelemista ja valmistamista tuotteista, kuten koneiden hoitotasoista, portaista ja kaiteista huomattava osa on maalattu yksikerrosmaalaukseen soveltuvalla TEKNODUR COMBI 3560-75 polyuretaanipintamaalilla.

Joutsenolainen Premekon Oy on erikoistunut teollisuuden teräksisten hoitotasojen valmistukseen. Yrityksen vahvuutena on sen oma suunnittelu, ja sen ansiosta asiakkaalle voidaan tarjota helppoja ratkaisuja kokonaistoimituksena. Materiaalivaihtoehdot ovat joko maalattua tai kuumasinkittyä terästä, ruostumatonta terästä tai alumiinia. Suurin osa Premekonin tuotannosta päätyy sellu- ja paperitehtaisiin eri puolille maailmaa.

yhdessä MAALissA kAikki tärkeiMMät oMinAisUUdet

Liiketoimintajohtaja Jussi Tiippana on ollut Premekonin leivissä 7 vuotta. Sinä aikana teräsrakenteiden pintakäsittelyprosessit sekä Teknoksen kokonaisvaltaiset palvelut ovat tulleet tutuiksi.”Olemme erittäin tyytyväisiä Teknoksen tuotteisiin ja tekniseen asiantuntemukseen. Pintakäsittelyasioissa Premekonin myynti, suunnittelu ja tuotanto on saanut erinomaista tukea Teknoksen aluemyyntipäällikkö Pekka Virolaiselta.” kertoo Tiippana.

Premekon-750_2.jpg

"Kussakin projektissa asiakkaamme määrittelee pintakäsittelyohjeen, jonka jälkeen olosuhteista ja ohjeesta riippuen me usein saatamme ehdottaa heille yksikerrosmaalausjärjestelmää. TEKNODUR COMBI 3560-75 polyuretaanipintamaalin yksikerrosmaalausjärjestelmä on usein osuva valinta, koska yhdessä maalissa on kaikki tärkeimmät ominaisuudet – korroosionsuojaus, kestävyys ja sitkeys”, Tiippana jatkaa.

yksikerrosMAALAUs nostAA tUotAnnon kApAsiteettiA

Uusien pinnoitteiden innovatiivisuus, tehokkuus, käytön helppous ja vastuullisuus ovat yhä merkittävimpiä tekijöitä teollisuuden pintakäsittelyprosesseissa. Yksikerrosmaalit (Direct-to-metal) tuovat selviä etuja myös Premekonille.”Yksikerrosmaalit ovat normaaleja pohja- ja pintamaaleja hieman kalliimpia, mutta niiden ehdoton etu on tuotantomme kapasiteetin nosto. Pystymme vastaamaan asiakkaiden kiireellisiin toimitusaikoihin paremmin. Myös maalin kuivumisaika on nopeampi, koska maalikerroksia on vähemmän,” Tiippana korostaa.

TEKNODUR COMBI 3560 -pinnoitteet ovat erittäin lujia ja iskunkestäviä. Viimeistelty pinta on vedenpitävä ja se kestää hyvin useita kemikaaleja sekä auringon UV-säteilyä. ”Meille on tärkeää, että rakenteiden asennus-vaiheessa maalipinta kestää kovaakin käsittelyä. Jos huolto- tai paikkamaalaukseen on tarvetta, se onnistuu kuitenkin helposti myös työmaaolosuhteissa”, Tiippana vinkkaa.

yksikerrosmaalaukseen soveltuva tuote muodostaa erinomaisen pinnan ilman pohjamaalia. Lisäksi korkea kuiva-ainepitoisuus mahdollistaa pienemmät VOC-päästöt ja nopeamman kuivumisprosessin.

Myös pinnoitteiden vastuullisuus on Premekonilla tärkeässä osassa. TEKNODUR COMBI 3560-75:n korkea kuiva-ainepitoisuus vähentänyt huomattavasti yrityksen pintakäsittelyprosessien VOC-päästöjä. Lisäksi yksikerrosmaalausjärjestelmä vähentää maalijätteen määrää jo itsessään.

”Teknoksen ammattitaitoinen ja monipuolinen palvelu sekä pinnoitusratkaisujen vakuuttava esittely on auttanut siinä, että useampi teollisuussektorin laitetoimittaja ja loppukäyttäjä on päätynyt valitsemaan meidän hoitotasoihimme yksikerrosmaalauksen. Se on etu kaikille osapuolille,” Tiippana toteaa tyytyväisenä.

 

 

Kysy lisää

Pekka Virolainen
aluemyyntipäällikkö
puh. +358 950 609 286
etunimi.sukunimi@teknos.com

tai jätä yhteydenottopyyntö 

Premekon Oy

Toimiala Teräsrakenteiden valmistaja
Toimipaikka Joutseno
Liikevaihto 12,7 milj. € (2020)
Henkilöstö +100
Projektien määrä 900
Projektien kokonaismassa 2,6 milj. kg

Tutustu yrityksen sivuihin  tästä

teknodur combi 3560 - vastuullinen valinta

TEKNODUR COMBI 3560-75:n korkea kuiva-ainepitoisuus vähentänyt Premekonilla huomattavasti yrityksen pintakäsittelyprosessien VOC-päästöjä. Lisäksi yksikerrosmaalausjärjestelmä vähentää maalijätteen määrää jo itsessään.