Värirenkaat näyttävät suunnan

MÜLHEIM PIPECOATINGS GmbH (MPC) on maailman johtava asiantuntija suurten öljy-ja kaasuputkien sisä- ja ulkopinnoittamisessa. MPC ja Teknos ovat tehneet yhteistyötä jo vuosia ja saaneet yhdessä valmiiksi lukuisia projekteja sekä tuottaneet ja prosessoineet useita tonneja pinnoitteita putkien sisä- ja ulkopinnoituksiin. Trans Adriatic -kaasuputki (TAP) toi mukanaan uuden haasteen, johon MPC ja Teknos kehittivät yhdessä ratkaisun. Ratkaisu sisälsi sekä putkien merkintävärien valitsemisen että maalin optimaalisen levityksen suurille putkille. 

Kun pinnoitettu putki on koristeltu yhdellä tai usealla värillisellä renkaalla kolmen metrin välein, se on kieltämättä hyvin visuaalinen. Nämä värilliset renkaat eivät kuitenkaan liene pelkkiä koristeita, vaan niillä on myös syvällisempi tarkoitus. Christian Balkenohl, MPC:n tuotanto- ja huoltopäällikkö, osaa kertoa syyn: "Merkitsemme putket enintään viidellä värillisellä renkaalla, jotta ne olisivat selkeästi tunnistettavissa rakennustyömaalla ja satamissa." 

South Stream -putkessa jokainen määränpää merkittiin värillä, kun taas TAP-hankkeessa värein merkittiin eri seinämän paksuudet ja siten myös määränpää. Vaikka nämä tiedot voitaisiin välittää myös viivakoodilla, viivakoodien käyttö ei aina ole käytännössä mahdollista. Lisäksi värit ovat käytössä yksinkertaisempia.

Värillisten renkaiden automaattinen ruiskutus

Aiemmin renkaat maalattiin käsin niin, että työntekijä piti maalaustelaa pyörivää putkea vasten samalla, kun putken pyörimistä tarkasteltiin. TAP-projektissa oli kuitenkin toisenlaiset vaatimukset.

"Asiakas halusi viisi selkeää ja tarkkarajaista rengasta kolmen metrin välein", kertoo laitosinsinööri Tobias Neukirchen. Viiden työntekijän määrääminen värillisten renkaiden maalausta varten oli kuitenkin MPC:lle liian hankalaa. Eivätkä työntekijät luultavasti olisi edes saaneet aikaan halutunlaista selkeää ja tarkkarajaista kuviota.

Tavallinen maali ei tartu PE- ja PP-pintoihin, joten keskustelimme käytettävästä maalista kauan pitkäaikaisen toimittajamme Teknoksen kanssa.

Niinpä syksyllä 2015 alettiin suunnitella värillisten renkaiden automaattista ruiskutusjärjestelmää. MPC suunnitteli mekanismin, jossa oli viisi säädettävästi kohdistettavaa astiaa, ja materiaalien kuljettamiseen ja pinnoittamiseen erikoistuneiden laitteiden ja järjestelmien asiantuntija valmisti sen. Se asennettiin olemassa olevaan pyörityslaitteeseen 5.12.2015. 

Nyt valmistuksessa olevaa tuotantoerää varten astiat on asennettu kolmen metrin välein ja niissä on vesiohenteista maalia kahdessa 20 litran astiassa.

Astioita on kaksi, jotta värin vaihtamiseen kuluva aika olisi mahdollisimman lyhyt. Mekanismiin käytettiin standardiosia, mutta käytettävä maali oli iso ongelma.

"Tavallinen maali ei tartu PE- ja PP-pintoihin, joten keskustelimme käytettävästä maalista kauan pitkäaikaisen toimittajamme Teknoksen kanssa", kertoo Christian Balkenohl. Koska asiakas halusi käyttää RAL-kartan sävyjä, kesti jonkin aikaa, kunnes testeissä löydettiin oikea värisävy. Sopiva värisävy määritettiin testilaitoksessa MPC:n, Teknoksen ja järjestelmän valmistajan tiiviin yhteistyön tuloksena.

Käytetty maali oli vesiohenteinen NORDICA EKO 3894, jota normaalisti käytetään puun teollisessa pintakäsittelyssä. NORDICA EKO 3894 pintamaali soveltui erinomaisesti putkien merkintään, koska se tarttuu hyvin, se on taloudellista ja sitä on nopeasti saatavilla kaikissa RAL-kartan sävyissä.

NORDICA EKO 3894 soveltui erinomaisesti putkien merkintään, koska se tarttuu hyvin, se on taloudellista ja sitä on nopeasti saatavilla kaikissa RAL-kartan sävyissä.

Hyvä ja yksinkertainen järjestelmä

Ennen järjestelmän käyttöönottoa täytyi vielä määrittää selkeä ruiskutuskuvio ja keino hallita painesäiliöitä, jotka syöttävät viidelle maaliruiskulle lisäilmaa ja hajotusilmaa enintään seitsemän baarin paineella. Jokainen maaliruisku täytyi määrittää erikseen. Lisäksi oli hankittava astiat, jotka mahdollistaisivat halutun tarkkarajaisen värikuvan ja vaaditun ruiskutusleveyden.

"Vaikka tämä kaikki kuulostaa hieman monimutkaiselta, halusimme vain hyvän ja yksinkertaisen järjestelmän, jossa ei olisi turhaa elektroniikkaa", sanoo Tobias Neukirchen, joka projektipäällikkönä valvoi järjestelmän käyttöönottoa. Juuri sellaisen MPC sai pyörityslaitteeseensa. Mekanismin, joka maalaa joko kolme tai viisi rengasta tarkasti ja selkeästi. Tarvittaessa sillä voidaan maalata myös pituussuuntaisia raitoja. Kuten jo aiemmin todettiin, merkinnät eivät ole koristeita, vaan niillä helpotetaan putkien tunnistusta. Putket ovat kuitenkin myös kauniita värillisine renkaineen.

Putkistojen pinnoitusratkaisut

Vuosien myötä Teknos on kehittynyt öljy- ja kaasuputkistojen sisä- ja ulkopuolisen pintakäsittelyn asiantuntijaksi ja kykenee tarjoamaan putkistoihin kaikki tarvittavat pintakäsittelytuotteet. Kattavasta tuotevalikoimastamme löytyy oikea pinnoitusratkaisu erilaisissa ympäristöissä oleville putkistoille niin maalla kuin merellä.

Teknoksen tuotevalikoima putkien pinnoittamiseen:

  • Teknoksen Fuldan tehtaalla on tuotettu jo 3,8 miljoonaa litraa Flow coat epoksipinnoitetta putkien sisäpuolen pinnoittamiseen. Pinnoitetta on toimitettu lukuisille asiakkaille eri puolille maailmaa. Perinteisen TEKNOPOX 3296 Flow coat epoksipinnoitteen lisäksi on saatavana myös uuden sukupolven TEKNOPOX 3297 Flow coat epoksipinnoite, joka on lähes liuotteeton.
  • TEKNOPOX REPAIR 3296 epoksipinnoitteen avulla vaurioituneet putket voidaan korjata helposti paikan päällä.
  • INFRALIT EP 8054, INFRALIT EP 8064 ja INFRALIT EP 8074 epoksijauhemaalit on tarkoitettu putkien ulkopinnoittamiseen.
  • Vesiohenteinen NORDICA EKO 3894 pintamaali soveltuu erinomaisesti putkien merkintään, koska se tarttuu hyvin, se on taloudellista ja sitä on nopeasti saatavilla kaikissa RAL-kartan sävyissä.

Teknoksen järjestelmät täyttävät mm. seuraavat kansainväliset standardit:

  • DIN EN ISO 10301 (water quality - determination of highly volatile halogenated hydrocarbons - gas chromatographic methods)
  • ISO 15741 (paints and varnishes – friction-reduction coatings for the interior of on- and offshore pipelines for non-corrosive gases)
  • API PR 5L2 standard