WINTOL

  • Opløsningsmiddelbaseret

Sikkerhedsdatablad

Tørstof ca. 64 % volumen
Glans Halvblank
Tonesystem Teknomix
Massefylde ca. 1,2 g/ml